Inginerie electrică și calculatoare, înv. cu frecvență, 4 ani, 240 credite
        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2021-2022 anul 1

        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite