Inginerie electrică și calculatoare, înv. cu frecvență, 4 ani, 240 credite
- Inginerie electrică și calculatoare, Partea 1
- Inginerie electrică și calculatoare, Partea 2
Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite  
- Sisteme Electrice, Partea 1
- Sisteme Electrice, Partea 2
Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management