Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2019 Management în Tehnologia Informaţiei
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2019 Management şi Comunicare în Inginerie
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2019 Sisteme Automate Avansate
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2019 Sisteme Avansate în Inginerie Electrică
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2019 Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații

Metodologia IETI de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2019, studii universitare de LICENȚĂ

Metodologia IETI de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2019, studii universitare de MASTERAT

Taxele de școlarizare valabile începând cu anul universitar 2019-2020

CALENDARUL ADMITERII
SESIUNEA IULIE 2019
PROGRAME DE LICENȚĂ

a. 10.07.2019-26.07.2019 ora 12 Înscrieri în Pavilionul A sala 003 - se va plăti o taxă de 150 RON,  cu excepția celor prevăzuți la capitolul 3 din Metodologia IETI de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2019, studii universitare de LICENȚĂ
b. 26.07.2019 ora 16 Afişare liste primare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
c. 29.07.2019 - 31.07.2019 ora 12 Confirmări I - la Secretariatul Facultății
- Se achită taxa de înmatriculare (100 lei) la Serviciul Taxe (Pav. I, Sala I006)
- Candidatii admisi CU TAXA trebuie sa achite transa I a taxei de scolarizare:
• 1000 RON - licență Oradea (în afară de programele Calculatoare și Tehnologia Informației)
• 1100 RON - licență Oradea la programele de studii Calculatoare și Tehnologia Informației
• 1040 RON - licență Beius
- Confirmarea se face la Secretariatul Facultății (Pavilion I, Sala I005) prin completarea Fișei de Înmatriculare, la care se anexează dovezile de plată de mai sus in original
d. 31.07.2019 ora 14 Afişare liste intermediare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
e. 01.08.2019 - 02.08.2019 ora 12 Confirmări II - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
f. 02.08.2019 ora 14 Afişare liste finale - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
- Pentru eventuale locuri neocupate se va organiza admitere în sesiunea Septembrie 2019 după următorul calendar:
a. 04.09.2019 - 18.09.2019 ora 12 Înscrieri
b. 18.09.2019 ora 14 Afişare liste primare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
c. 19.09.2019 - 20.09.2019 ora 12 Confirmări - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
d. 20.09.2019 ora 14 Afişare liste finale - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)CALENDARUL ADMITERII
SESIUNEA IULIE 2019
PROGRAME DE MASTERAT

a. 26.06.2019 ora 10


Postarea pe site-ul facultății a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei
b. 10.07.2019 - 29.07.2019 ora 10 Înscrieri în Pavilionul A Sala 003 - se va plăti o taxă de 150 RON, cu excepția celor prevăzuți la capitolul 3 din Metodologia IETI de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2019, studii universitare de MASTER
c. 29.07.2019  ora 11

Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (în sălile alocate pentru fiecare domeniu de studiu)
d. 29.07.2019 ora 16

Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
e. 26.07.2019 ora 17 Afişare liste primare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
f. 30.07.2019 - 31.07.2019 ora 12 Confirmări I - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
- Se achită taxa de înmatriculare (100 lei) la Serviciul Taxe (Pav. I, Sala I006)
- Candidatii admisi CU TAXA trebuie sa achite transa I a taxei de scolarizare: 1100 RON
- Confirmarea se face la Secretariatul Facultății (Pavilion I, Sala I005) prin completarea Fișei de Înmatriculare, la care se anexează dovezile de plată de mai sus in original
g. 31.07.2019 ora 14 Afişare liste intermediare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
h. 01.08.2019 - 02.08.2019 ora 12 Confirmări II - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
i. 02.08.2019 ora 14 Afişare liste finale - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
Pentru eventuale locuri neocupate se va organiza admitere în sesiunea Septembrie 2019 după următorul calendar:
a. 03.09.2019 ora  8


Postarea pe site-ul facultății a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei
b. 04.09.2019 - 18.09.2019 ora 10 Înscrieri
c. 18.09.2019 ora 11

Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (în sălile alocate pentru fiecare domeniu de studiu)
d. 18.09.2019 ora 16

Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu, la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
e. 19.09.2019 ora 17 Afişare liste primare - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
f.  19.09.2019 - 20.09.2019 ora 12 Confirmări - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)
g. 20.09.2019 ora 14 Afişare liste finale - la Secretariatul Facultăţii (Pavilion I, Sala I005)