Structura anului universitar 2017 - 2018 (inclusiv pentru anii terminali)

 
Departamentul de Inginerie Electrică
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management