ORAR - Anul universitar 2022-2023, semestrul 2

Studii de licenţă AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 ELECTROMECANICĂ

 ELECTROMECANICĂ - BEIUȘ

ELECTRONICĂ APLICATĂ

INGINERIE ECONOMICÃ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ȘI ENERGETIC

INGINERIE ELECTRICÃ ȘI CALCULATOARE

 REŢELE ŞI SOFTWARE DE TELECOMUNICAŢII

SISTEME ELECTRICE

Studii de masterat

MANAGEMENT ȘI COMUNICARE ÎN INGINERIE

MANAGEMENT ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

SISTEME AUTOMATE AVANSATE

 SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ȘI TELECOMUNICAȚII