"Oferta educațională a Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei este una extrem de atractivă și, în același timp, adaptată cerințelor pieței românești și europene a muncii în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnicii: calculatoare, electronică şi telecomunicaţii, automatică, electrotehnică și inginerie şi management. De asemenea, oferta noastră educaţională este orientată şi spre domenii consacrate şi tradiţionale, cum este domeniul electromecanic.

    Având șansa să formăm studenții în domenii de extremă actualitate, suntem conştienţi că trăim într-o societate tehnologizată şi informatizată, cu o evoluţie explozivă în domeniile noastre de interes. Ca urmare, activitatea noastră se adaptează în permanenţă nevoilor pieţei muncii. Avem bucuria de a modela cei mai buni studenţi, care ne oferă satisfacţia de a-i vedea realizaţi profesional.

    Suntem asaltați de diferite oferte pentru studenți de la firmele de profil din zonă, din țară sau din străinătate, ceea ce dovedeşte faptul că oferta pieței forței de muncă este extrem de generoasă cu absolvenţii bine pregătiţi. Dar, să nu uităm că piața muncii impune o bună pregătire profesională, motiv pentru care disciplinele studiate în facultatea noastră sunt adaptate în consecinţă. În instituţia noastră academică studenţii au toate  condițiile pentru a-şi finaliza studiile cu succes. Este însă nevoie de multă muncă și ambiţie chiar din prima zi de studiu.

    Stimaţi studenţi vă invit să consideraţi Decanatul şi întregul Corp profesoral al Facultăţii pus în slujba devenirii voastre profesionale. Vrem să formăm ingineri de valoare şi întreaga noastră activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică este orientată spre atingerea acestui ţel.

    Suntem conştienţi că viaţa voastră profesională îşi va pune bazele în mare măsură în această Facultate şi suntem decişi să vă fim adevăraţi parteneri."

Decan
Mircea GORDAN

Conference of Engineers at the Menai Straits Preparatory to Floating one of the Tubes of the Britannia Bridge by John Lucas.