Semestrul II, anul universitar 2022 - 2023

Dosarele pentru burse de performanță ocazionale se depun la Secretariat până la 05.07.2023

Adresă UO burse de performanță ocazionale 2022-2023 sem. 2

Lista finală cu studenții facultății beneficiari de burse 2022-2023 sem 2

Lista provizorie cu studenții facultății beneficiari de burse 2022-2023 sem2

Proces verbal al Comisiei de acordare a burselor - toate bursele

Proces verbal al Comisiei de acordare a burselor - burse sociale ocazionale

Aresa UO fond burse IETI 2022-2023 sem 2

Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse
Adresa DE privind salariul de baza minim net la nivel national
Model declarație de venituri
Model cerere acordare bursă
Metodologie IETI acordare burse
Regulament UO acordare burse

Semestrul I, anul universitar 2022 - 2023

Lista finală cu studenții facultății beneficiari de burse 2022-2023 sem1

 Proces verbal al Comisiei de Acordare a Burselor la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
Lista provizorie cu studenții facultății beneficiari de burse 2022-2023 sem1

Adresa UO fond burse IETI 2022-2023 sem 1

Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse
Adresa DE privind salariul de baza minim net la nivel national
Adresa 12808/22.09.2022
Adresa 14715/05.10.2022
Model declarație de venituri
Model cerere acordare bursă
Metodologie IETI acordare burse
Regulament UO acordare burse


Semestrul II, anul universitar 2021 - 2022

Lista studenților beneficiari de burse de performanță ocazionale 2021-2022
Adresă UO burse de performanță ocazionale 2021-2022 sem. 2

Dosarele pentru burse de performanță ocazionale se depun la Secretariat până la 17.05.2022
Lista finală cu studenții facultății beneficiari de burse 2021-2022 sem. 2

Adresa UO fond burse IETI 2021-2022 sem 2

Proces verbal al Comisiei de Acordare a Burselor la Facultatea de Inginerie Electrica și Tehnologia Informației
Lista provizorie cu studenții facultății beneficiari de burse 2021-2022 sem. 2
Adresa DE privind salariul de baza minim net la nivel national
Regulament UO acordare burse
Metodologie IETI acordare burse
Model cerere acordare bursă
Model declarație de venituri
Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse

Semestrul I, anul universitar 2021 - 2022

Lista finală cu studenții facultății beneficiari de burse 2021-2022 sem. 1

Adresa UO fond burse IETI sem I 2021-2022

Proces verbal al Comisiei de Acordare a Burselor la Facultatea de Inginerie Electrica și Tehnologia Informației
Lista provizorie cu studenții facultății beneficiari de burse 2021-2022 sem. 1

Adresa DE privind salariul de baza minim net la nivel national

Regulament UO acordare burse

Metodologie IETI acordare burse
Model cerere acordare bursă
Model declarație de venituri
Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse

Semestrul II, anul universitar 2020 - 2021

Liste finale cu studenții beneficiari de burse în anul universitar 2020-2021, semestrul 2
Liste primare cu studenții beneficiari de burse în anul universitar 2020-2021, semestrul 2

Adresă UO burse de performanță ocazionale 2020-2021 sem. 2

Dosarele pntru burse de performanță ocazionale se depun la Secretariat până la 21.05.2021
Adresă UO burse sociale ocazionale 2020-2021 sem 2

Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse
Regulament UO acordare burse
Metodologie IETI acordare burse
Model cerere acordare bursă
Model declarație de venituri

Adresa privind salariul de baza minim net la nivel national pe anul 2021


Burse pentru anul universitar 2021 - 2022


29.12.2020 
Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2021/2022:
Armenia - acord bilateral 2021-2022
Azerbaidjan - acord bilateral 2021-2022
Bulgaria 2021-2022
Cehia- acord bilateral 2021-2022
Iordania 2021-2022
Mongolia 2021-2022
Nigeria 2021-2022
Polonia 2021-2022
Slovacia - acord bilateral 2021-2022
Turkmenistan - acord bilateral 2021-2022
Ungaria - burse 2021-2022
Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor pentru a urma:
- studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
- cursuri de vară.
Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.
Informații privind ofertele pentru anul universitar 2021/2022 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.
Pentru informaţii, datele noastre de contact sunt:
Site: www.roburse.ro 
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Semestrul I, anul universitar 2020 - 2021


Tabele nominale FINALE cu studenții beneficiari de burse de ajutor social ocazional după suplimentarea fondului facultății

Tabele nominale cu studenții beneficiari de burse de ajutor social ocazional


Adresa burse ocazionale


Anunț pentru studenții beneficiari de burse în anul universitar 2020-2021 semestrul 1

Lista finală a studenților beneficiari de burse în anul universitar 2020-2021 semestrul 1


Lista studenților beneficiari de burse în anul universitar 2020-2021 semestrul 1


Adresă a Universității din Oradea privitoare la burse sem I 2020-2021

Adresă a Universității din Oradea privitoare la burse (inclusiv calendarul)

Precizări privind depunerea dosarelor / cererilor pentru burse

Metodologia IETI de acordare a burselor pentru studenții facultății este disponibilă aici

Formular cerere bursă

Salariul minim net la nivel național pentru calcularea burselor sociale.Semestrul II, anul universitar 2019 - 2020


Burse sociale ocazionale sem. 2 an univ. 2019-2020:
1. Adresa UO burse sociale ocazionale sem. 2
2. Lista beneficiari Burse sociale ocazionale sem. 2 an univ 2019-2020
3. Explicații privind modul de acordare a burselor sociale ocazionale sem. 2 an univ. 2019-2020

Lsta beneficiarilor de burse de performanță ocazionale în anul universitar 2019-2020
Burse de performanță ocazionale:
Adresa UO nr. 7872 din 28.05.2020 referitoare la burse de performanță ocazionale
Dosarele pentru burse de performanță ocazionale se vor trimite prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pănă la data de 09.06.2020

LISTA FINALĂ a studenților beneficiari de burse în anul universitar 2019-2020 semestrul 2

Lista studenților beneficiari de burse în anul universitar 2019-2020 semestrul 2

Situație dosare Burse sociale depuse pentru semestrul 2 an univ. 2019-2020
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse pentru semestrul 2 an univ. 2019-2020
Situație dosare Burse sociale - Caz medical depuse pentru semestrul 2 an univ. 2019-2020
Situație dosare Burse performanță depuse pentru semestrul 2 an univ. 2019-2020
Situație dosare Burse speciale depuse pentru semestrul 2 an univ. 2019-2020

Situație dosare Burse sociale depuse în perioada 25-30 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse în perioada 25-30 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale - Caz medical depuse în perioada 25-30 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse performanță depuse în perioada 25-30 Aprilie 2020 inclusiv

Stuație dosare Burse sociale depuse în perioada 17-24 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse în perioada 17-24 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse performanță depuse în perioada 17-24 Aprilie 2020 inclusiv

Situație dosare Burse sociale depuse în perioada 10-16 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse în perioada 10-16 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale - Caz medical depuse în perioada 10-16 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse performanță depuse în perioada 10-16 Aprilie 2020 inclusiv

Situație dosare Burse sociale depuse în perioada 05-09 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse în perioada 05-09 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale - Caz medical depuse în perioada 05-09 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse performanță depuse în perioada 05-09 Aprilie 2020 inclusiv

Situație dosare Burse sociale depuse până la 04 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale ocazionale depuse până la 04 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse sociale - Caz medical depuse până la 04 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse performanță depuse până la 04 Aprilie 2020 inclusiv
Situație dosare Burse speciale depuse până la 04 Aprilie 2020 inclusiv

26 martie 2020: Adresă a Universității din Oradea - Precizări legate de dosarul pentru burse sociale

25 martie 2020: Dosarele pentru burse sociale, respectiv cererile pentru burse de performanță se vor trimite pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. !

25 martie2020: Adresă a Universității din Oradea privitoare la burse (inclusiv calendarul)

25 martie 2020: Adresă privind salarul de bază minim (pentru bursele sociale)

11 martie 2020: Adresa președintelui Comisiei de acordare a burselor la Universitatea din Oradea
Semestrul I, anul universitar 2019 - 2020

10.dec.2019: LISTA studenților Facultății IETI beneficiari de burse ocazionale în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020

LISTA FINALĂ a studenților Facultății IETI beneficiari de burse în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020

LISTA studenților Facultății IETI beneficiari de burse în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020

Anunț privind depunerea dosarelor pentru burse!


PROCESUL VERBAL acordare burse la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației în anul univ. 2019-2020 semestrul I
Eventualele contestatii pot fi depuse la Secretariatul facultatii pana la data de 31.10.2019 ora 12


Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea

METODOLOGIA IETI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII, valabilă pentru anul universitar 2018-2019