Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
 
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 
Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management