Inginerie electrică și calculatoare, înv. cu frecvență, 4 ani, 240 credite
        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2021-2022 anul 1

        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Electromecanică - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 1
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 2
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 3
        Electromecanică - Beiuş - Fise de discipline 2021-2022 anul 4
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
În domeniul fundamental "Științe inginerești", Facultatea IETI școlarizează la 15 programe de studii din 5 domenii:

Domeniul "Inginerie electrică"
Licență
Sisteme Electrice
Electromecanică
Inginerie Electrică și Calculatoare

Electromecanică - Beiuş
Masterat
Sisteme Avansate în Ingineria Electrică

Domeniul "Calculatoare și tehnologia informației"
Licență
Calculatoare
Tehnologia Informaţiei
Masterat
Management în Tehnologia Informaţiei

Domeniul "Ingierie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale"
Licență
Electronică Aplicată
Reţele şi Software de Telecomunicaţii
Masterat
Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii

Domeniul "Ingineria sistemelor"
Licență
Automatică şi Informatică Aplicată
Masterat
Sisteme Automate Avansate

Domeniul "Inginerie și management"
Licență
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic
Masterat
Management şi Comunicare în Inginerie

Departamentul de Inginerie Electrică
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management