Planul Operaţional pentru anul 2022

Raportul de Activitate pentru anul 2021
Raportul CEAQ IETI pentru anul 2021
Plan cercetare stiintifica 2022

Raportul de Activitate pentru anul 2020
Raportul CEAQ IETI pentru anul 2020
Planul Strategic pentru perioada 2021 - 2025

Planul Operaţional pentru anul 2021
Plan cercetare stiintifica 2021

Planul Operaţional pentru anul 2020

Raportul de Activitate pentru anul 2019
Raportul CEAQ IETI pentru anul 2019

Planul Strategic pentru perioada 2017 - 2020

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (aprobat în ședința Consiliului Facultății din 17.03.2020)
Procedura IETI pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul Facultăţii

Regulamentul IETI pentru organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2024, studii universitare de LICENȚĂ
Regulamentul IETI pentru organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2024, studii universitare de MASTER
Regulamentul IETI de examinare și notare a studenților (aprobat în ședința Consiliului Facultății din 22.04.2020)
Criterii de acordare a burselor de performanță științifică și a burselor de performanță ocazională pentru studenţii facultăţii valabile începând cu anul universitar 2023-2024, semestrul 1
Metodologia IETI pentru selecția personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic beneficiar de mobilități în cadrul programului Erasmus+, valabilă începând cu 04.06.2018

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+
Organigrama FIETI