1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte
conf. dr. ing. Eugen Gergely
Membri
conf. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi
conf. dr. ing. Mirela Pater
prof. dr. ing. Helga Silaghi
prof. dr. ing. Daniel Trip
stud. Cătălin Cătălan
stud. Bogdan Pantiş 

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte
conf.univ. dr. ing. Ovidiu Novac
Membri
conf. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
conf. dr. ing. Mirela Pater
prof. dr. ing. Helga Silaghi
prof. dr. ing. Daniel Trip ing.
ing. Octavian Mălan - mediul socio-economic
stud. Flavia Joldeş

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte
Conf. dr. Liviu Moldovan
Membri
ș.l. dr. ing. Adrian Burca
ș.l. ing. dr. Liliana Măgdoiu
ș.l. dr. inf. Elisa Moisi
ș.l. dr. ing. Mihaela Novac
stud. Cristina Pop 

4. Comisia de buget-finanţe

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
ș.l. dr. ing. Adrian Burca
ș.l. ing. dr. Liliana Măgdoiu
ș.l. dr. inf. Elisa Moisi
ș.l. dr. ing. Mihaela Novac
Stud. Cătălin Bence