1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte
conf. dr. ing. Eugen Gergely
Membri
Prof. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Student Cătălin Cătălan
Student Raul Octavian Pantea

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte
conf.univ. dr. ing. Ovidiu Novac
Membri
Prof. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
ing. Octavian Mălan - mediul socio-economic
Student Flavia Joldeş

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Ș.l. dr. inf. Elisa Moisi
Ș.l. dr. ing. Mihaela Novac
Student Casian Mermeze

4. Comisia de buget-finanţe

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Ș.l. dr. inf. Elisa Moisi
Ș.l. dr. ing. Mihaela Novac
Student Cătălin Bence

Comisii ale Facultăţii de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

1. Comisia de repartizare a locurilor finanțate de la bugetul statului

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Prof. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
Conf. dr. ing. Marius Ovidiu Neamțu
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Secretar șef facultate ing. Daniela Pușcaș

2. Comisia de echivalare a studiilor parțiale reglementate 

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Prof. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
Conf. dr. ing. Marius Ovidiu Neamțu
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Secretar șef facultate ing. Daniela Pușcaș