1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte
conf. dr. ing. Eugen Gergely

Membri

Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Student Andreea Noage
Student Andreea Bianca Dragoș

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte
Conf. dr. ing. Mirela Pater

Membri

Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Ing. Adrian Szoke - mediul socio-economic
Student Alex David Bulzan

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte
Conf. dr. Liviu Moldovan

Membri

Ș.l.dr. ing. Simina Coman
Prof. dr. ing. habil. Cristian Grava
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Conf. dr. ing. Carmen Molnar
Student Emanuela Lois Foica

4. Comisia de buget-finanţe

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi 

Membri

Ș.l.dr. ing. Simina Coman
Prof. dr. ing. habil. Cristian Grava
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Conf. dr. ing. Carmen Molnar
Student Mădălina Ioana Rațiu

 

Comisii ale Facultăţii de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

1. Comisia de repartizare a locurilor finanțate de la bugetul statului

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi

Membri

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Conf. dr. Liviu Moldovan
Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Secretar: Ing. Daniela Pușcaș

 

2. Comisia de echivalare a studiilor parțiale reglementate 

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi

Membri 

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Conf. dr. Liviu Moldovan
Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Secretar: Ing. Daniela Pușcaș