1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte
conf. dr. ing. Eugen Gergely

Membri

Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Student Andreea Noage
Student Raul Octavian Pantea

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte
conf.univ. dr. ing. Ovidiu Novac

Membri

Ș.l. dr. ing. Mircea Arion
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Ing. Octavian Mălan - mediul socio-economic
Student Alex David Bulzan

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte
Conf. dr. Liviu Moldovan

Membri

Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Conf. dr. Liviu Moldovan
Student Casian Mermeze

4. Comisia de buget-finanţe

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi 

Membri

Ș.l. dr. ing. Adrian Burca
Conf. ing. ec.dr. Liliana Măgdoiu
Conf. dr. inf. Elisa Moisi
Ș.l. dr. ing. Mihaela Novac
Student Luchiano Alin Maxymilian Raț

 

Comisii ale Facultăţii de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

1. Comisia de repartizare a locurilor finanțate de la bugetul statului

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi

Membri

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Conf. dr. Liviu Moldovan
Șef lucrări dr. ing. Mircea Arion
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Secretar: Ing. Daniela Pușcaș

 

2. Comisia de echivalare a studiilor parțiale reglementate 

Preşedinte
Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi

Membri 

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Conf. dr. Liviu Moldovan
Șef lucrări dr. ing. Mircea Arion
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Secretar: Ing. Daniela Pușcaș