1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte
Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Membri
Prof. dr. ing. Daniel Trip
Prof. dr. ing. Helga Silaghi
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Conf. dr.habil. Francisc Ioan Hathazi
Stud. Adriana Mihaela Pele
Stud. Dănuţ Cătălin Dolog
Stud. Raul Iulian Jurca

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte
Conf.univ. dr. ing. Ovidiu Novac
Membri
Prof.dr.habil. Alexandru Gacsádi
Conf. dr. ing. Livia Bandici
Conf. dr. ing. Mirela Pater
Ş.l. dr. ing. Laura Coroiu
Prof.univ.dr. Daniela Popescu
ing. Octavian Mălan - mediul socio-economic
Stud. Dănuţ Cătălin Dolog
Stud. Raul Iulian Jurca

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte
Conf. dr. Liviu Moldovan
Membri
Prof. dr. habil. Cristian Grava
Prof. dr. ing. Cornelia Györödi
S.l. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi
Ş.l. ing. dr. Liliana Măgdoiu
Stud. Ovidiu Petrică Tărnăuceanu

4. Comisia de buget-finanţe

Preşedinte
Prof. dr. habil. Mircea Gordan
Membri
Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Prof. dr. habil. Cristian Grava
Prof. dr. ing. Cornelia Györödi
Conf. dr. ing. Darie Şoproni
Stud. Răzvan Zoţ