Universitatea din Oradea a obţinut licenţe gratuite pentru înrolarea studenţilor şi a cadrelor UO pe platforma Office 365.
Aceasta este o platforma colaborativă ce oferă căsuţă poştală pentru studenţi cu un spaţiu de 25 GB, cu acces la Outlook online. Platforma oferă acces la World, Excel, PowerPoint, OneNote, si SharePoint.
Este o platformă multi-site cu posibilitate de partajare pe grupuri a calendarelor, a listelor de activităţi, a proiectelor, eventual a materialelor de curs (intr-o faza ulterioara). S-a realizat înrolarea totala a studenţilor pe platformă, urmează sa se dea acces, secvenţial, pe facultăţi.

În prima fază se va da acces la Outlook pentru studenţi şi se va proceda la un training pentru Outlook. Avem 3 studenţi de la Programul Calculatoare care vor desfăşura activităţi de voluntariat în acest sens.
Se vor facilita la nivelul decanatelor comunicarea cu studenţii individual, sau la nivel de grupuri organizate pe ani de studiu şi pe programe de studiu. S-a elaborat un regulament de utilizare a platformei de care va trebui să se ţină cont.

Documentare în limba română: http://www.youtube.com/user/Office365Ro