ANUNȚUL selecţiei studenţilor burse ERASMUS+ pentru anul universitar 2024-2025

Oferta de mobilităţi de studiu şi mobilităţi de plasament pentru anul universitar 2024-2025, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform actualizării din data de 02 aprilie 2024.


ERASMUS+

Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

Programul a început în anul 2014 şi continuă până în anul 2020.

Pentru informaţii legate de cadrul de organizare al programului se poate consulta pagina oficială a Comisiei Europene (click aici).

***


Regulamentul Universității din Oradea privind implementarea programului Erasmus+ valabil la data de 02 aprilie 2024

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+


Documente necesare pentru înscrierea la selecție
CV EUROPASS
- Scrisoare de intenţie - scrisoarea de intenţie conţine numele studentei/studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia/destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, semestrul în care se dorește a se efectua mobilitatea, domeniul mobilității, tipul mobilității (de studiu sau plasament) şi motivarea dorinței pentru realizariea unei mobilităţi ERASMUS+.
- Copie după actul de identitate

- Adeverinţă care atestă faptul că este student al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
- Dovada avizului favorabil din partea persoanei responsabile de acordul de colaborare Erasmus cu instituţia unde doreşte să efectueze mobilitatea. Atenţie: acest aviz doar în cazul în care persoana responsabilă de acord este cadru didactic! Descarcă model AVIZ candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+ în format doc, sau pdf.