ERASMUS+

Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

Programul a început în anul 2014 şi continuă până în anul 2020.

Pentru informaţii legate de cadrul de organizare al programului se poate consulta pagina oficială a Comisiei Europene (click aici).

***

Rezultatele selecției suplimentare pentru mobilități Easmus+ pentru semestru II, anul universitar 2018-2019

Oferta de mobilităţi de studiu şi mobilităţi de plasament pentru anul universitar 2018-2019, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+

model AVIZ candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+
(doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI)

Documente necesare pentru dosarul pentru interviul de selecţie
CV EUROPASS
- Scrisoare de intenţie - scrisoarea de intenţie conţine numele studentei/studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia/destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, semestrul în care se dorește a se efectua mobilitatea, domeniul mobilității şi motivarea dorinței pentru realizariea unei mobilităţi ERASMUS+.
- Copie după actul de identitate
- Atestat de competenţă lingvistică - atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar.
- Aviz candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+ (doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI) - vezi anunţul de organizare a interviului de selecţie indicat mai sus
- Dovezi de performanţă în pregătirea profesională (participare la concursuri, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (în caz contrar, sau în lipsa unui atestat de competenţă lingvistică, se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).
***