PN II - Sistem de management al energiei obtinut din surse regenarabile, pentru mici comunitati izolate – REMSIS
Contract nr. PCCA 53/01.07.2014
Cod Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1462
Durata proiectului: 01.07.2014 – 30.06.2016
Sursa de finanţare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Universitatea din Oradea - Partener 1
Responsabil proiect: Prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP
-
POS CCE - Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare a laboratoarelor interdisciplinare pentru tehnologii în inginerie electrică – CCDELITE
Universitatea din Oradea - Contractor
Perioada 2014 - 2015
Director de proiect: s.l.dr.ing.inf. Francisc - Ioan HATHAZI
http://www.ccdelite.ro/ro/
-
POSDRU - “Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti”, DidaTec
Contract nr. POSDRU/87/1.3/S/60891
Cod Proiect: POSDRU/87/1.3/S/60891
Durata proiectului: 01.09.2010 – 31.08.2013
Sursa de finanţare: Fondul Social European
Universitatea din Oradea - Centrul Suport 4
Responsabil proiect: Prof.univ.dr.ing. Cornelia Emilia GORDAN
HURO/0901/028 - E-Laboratory Practical Teaching for Applied Engineering Sciences
-
Dezvoltarea unor metode de prelucrare şi analiză a imaginilor computer tomografice utilizând reţele neuronale celulare şi integrarea acestora într-un sistem de asistare a diagnozei medicale
PN II ID 668
Universitatea din Oradea - Contractor
Director de proiect Prof..dr.ing. Alexandru GACSÁDI
Perioada: 2009 - 2011l
-
Programe postdoctorale în avangarda cercetǎrii de excelenţǎ în Tehnologiile Societǎţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi servicii inovative
POSDRU/89/1.5/S/56287
Universitatea din Oradea – Instituţie parteneră P2
Responsabil proiect (P2) Conf.dr.ing. Livia BANDICI
Perioada: 01.04.2010-31.03.2013
-
Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită pe piaţa muncii
POSDRU/109/2.1/G/82033
Universitatea din Oradea – Instituţie coordonatoare (CO)
Manager de proiect:  Prof.dr.ing. Cornelia Aurora GYÖRÖDI
Perioada: 01.01.2012-31.12.2013
-
Invaţă AUTOMATICA
POSDRU/90/2.1/S/64051
Universitatea din Oradea - Instituţie parteneră P2
Manager P2: Prof.dr.ing. Helga SILAGHI
Perioada: 01.08.2010 - 31.07.2013
-
Tehnici de Analiză, Modelare şi Simulare pentru Imagistică, Bioinformatică şi Sisteme Complexe
POSDRU/86/1.2/S/61756
Universitatea din Oradea - Instituţie parteneră
Responsabil local şi adjunct al managerului de proiect: Prof.dr.ing. Cristian GRAVA
Perioada: 01.07.2010 - 30.06.2013
-
Deservirea energetica a unei comunitati locale utilizand curentii de aer
PN II 21-036/2007-2010 
Responsabil proiect: Prof.dr.ing. Cornelia Aurora GYÖRÖDI
-
Tehnologii cu microunde utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii seminţelor agricole depozitate
PN II Ctr. Nr.51-082 / 2007
Manager de proiect:  Conf.dr.ing Vasile Darie ŞOPRONI