1976

Începuturile - primele specializări

În cadrul Institutului de Învățământ Superior Oradea au fost înfiinţate primele secţii de subingineri în domeniul Electromecanică Tehnologică (zi și seral).

1990

Prima organizare sub forma unei facultăți

Se înfiinţează Universitatea Tehnică din Oradea, în cadrul căreia a fost creată Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, cu specializările: Automatizări, Electrotehnică Generală, Electronică Industrială, Electroenergetică şi Energetică Industrială. Specializarea Electromecanică exista în cadrul Facultăţii de Electromecanică.

1992

Reorganizarea universității

Se înfiinţează Facultatea de Electrotehnică, cu specializările: Calculatoare, Automatică şi Informatică Industrială,  Electrotehnică Generală, Electronică Aplicată şi Electromecanică.

1995

Modificarea denumirii facultății și înființarea unei noi specializări

Denumirea facultăţii este modificată în Facultatea de Electrotehnică şi Informatică Industrială, alături de specializările existente fiind înfiinţată şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic.

2005

Schimbarea denumirii facultății în cea actuală

Denumirea facultăţii este modificată în Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei


          În 1976, în cadrul Institutului Pedagogic din Oradea au fost înfiinţate secţii de subingineri în domeniile Electromecanică Tehnologică şi Automatizări Industriale. Cursurile de zi au fost organizate până în anul 1986, iar cursurile serale până în anul 1993. În perioada 1976-1989 numele Institutului Pedagogic s-a schimbat succesiv în Institutul de Studii Superioare şi apoi în Institutul de Subingineri Oradea.
          După revoluţia din 1989, învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. Astfel, în anul 1990 prin H.G. nr. 460/02.05.1990, se înfiinţează Universitatea Tehnică din Oradea, în cadrul căreia a fost înfiinţată Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, cu specializările: Automatizări, Electrotehnică Generală, Electronică Industrială, Electroenergetică şi Energetică Industrială. Specializarea Electromecanică era organizată în cadrul Facultăţii de Electromecanică.
          Din anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, prin ordinul ministrului nr. 5009/13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Calculatoare, Automatică şi Informatică Industrială, Electrotehnică Generală, Electronică Aplicată şi Electromecanică.
          În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3795/17.04.1995 confirmat prin adresa Nr. 30348 din 19 aprilie 1995, denumirea facultăţii este modificată în Facultatea de Electrotehnică şi Informatică Industrială, când alături de specializările existente, este înfiinţată şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic.
          Începând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, păstrându-şi structura anterioară, denumire sub care fiinţează şi în prezent.