Departamentul de Inginerie Electrică
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management