REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor
Procedură operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor
Date și acte necesare finalizare studii 2021
Organizare și desfășurare examene finalizare studii Iulie 2021

Formular cerere înscriere la examen de licență
Formular cerere înscriere la disertație
Formular copertă proiect de diplomă
Formular pagina de gardă proiect de diplomă
Formular copertă disertație
Formular pagina de gardă disertație
Formular tema proiectului
Formular tema disertației
Formular declarație de autenticita
Formular referat de apreciere a lucrării de finalizare

Calendar examene finalizare studii sesiunile Iulie 2021 și Septembrie 2021


Tematica şi bibliografia pentru proba 1 a examenului de finalizare a studiilor de licenţă,
Sesiunile IULIE 2021, SEPTEMBRIE 2021, Februarie 2022:
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (sesiunile Iulie 2021, Septembrie 2021 și Februarie 2022)

Comisiile pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (sesiunile Iulie 2021, Septembrie 2021 și Februarie 2022)

CALENDAR examene finalizare studii an univ 2019-2020 Sesiunea Februarie 2021
ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR Sesiunea Februarie 2021

ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR Sesiunea Iulie 20
20

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - dispoziție internă
Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - ordin de ministru

Absolvenții trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere

CALENDAR examene finalizare studii an univ 2019-2020 Sesiunile Iulie si Septembrie 2020

Comisiile pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (sesiunile Iulie 2020, Septembrie 2020 și Februarie 2021)

Tematica şi bibliografia pentru proba 1 a examenului de finalizare a studiilor de licenţă:
REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 
ANEXA la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor
PROCEDURA operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor 

Formulare:
Formular cerere înscriere la examen de licență
Formular cerere înscriere la disertație
Formular copertă proiect de diplomă
Formular pagina de gardă proiect de diplomă
Formular copertă disertație
Formular pagina de gardă disertație
Formular tema proiectului
Formular tema disertației
Formular declarație de autenticita
Formular referat de apreciere a lucrării de finalizare

Măsuri de prevenire a plagiatului