Tematica şi bibliografia pentru proba 1 a examenului de finalizare a studiilor de licenţă - 2019:
Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (aprobat în ianuarie 2020)
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (aprobată în decembrie 2019)
Date și acte necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (postat în ianuarie 2019)
Formulare postate în inauarie 2020:
Formular cerere înscriere la examen de licență
Formular cerere înscriere la disertație
Formular copertă proiect de diplomă
Formular pagina de gardă proiect de diplomă
Formular copertă disertație
Formular Tema Proiectului
Formular Tema Disertației
Formular pagina de gardă disertație
Formular declarație de autenticitate

Măsuri de prevenire a plagiatului