Semestrul I

Lista finală cu beneficiarii de burse. Sudenții bursieri care nu au depus contul IBAN, trebuie să depună la secretariatul facultății cat mai urgent extras de cont la una din bancile menționate: BCR, BRD, BANC POST, BT, PIRAEUS, RAIFFEISEN.

Lista intermediară cu beneficiarii de burse. Eventuale contestații referitoare la burse se pot depune la secretariatul facultății până în 25.10.2018 ora 12.


METODOLOGIA IETI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII, valabilă pentru anul universitar 2018-2019