Februarie 2024 - Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației - Anunț concurs

 

Ianuarie 2024 - Rezultate concursuri asistent universitar pe perioada determinată, Departamentul de Inginerie Electrică

  

Ianuarie 2024 - Departamentul de Inginerie Electrică - Anunț concurs

Septembrie 2023 - Departamentul de Inginerie Electrică - Anunț concurs

Septembrie 2023 - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management - Anunț concurs

Septembrie 2023 - Departamentul de Electronică și Telecomunicții - Anunț concurs

 

Ianuarie 2023 -  Departamentul de Electronică și Telecomunicații din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea, anunță scoaterea la concurs a unor discipline dintr-un post didactic vacant din Statul de funcții pentru anul academic 2022 - 2023, în vederea ocupării lor cu cadre didactice având funcția de Șef de lucrări asociat

Ianuarie 2023 concurs organizat de Departamentul Inginerie Electrică

14 septembrie 2022- rezultatul concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică, poziția nr. 20 din statul de funcții
14 septembrie 2022- rezultatul concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică, poziția nr. 19 din statul de funcții

28 ianuarie 2022 - Rezultatele finale ale concursului pentru postul 31 Asistent universitar pe perioadă determinată, Departamentul de Inginerie Electrică

21 ianuarie 2022 - Rezultatele concursului pentru postul 31 Asistent universitar pe perioadă determinată, Departamentul de Inginerie Electrică

10 ianuarie 2022 - Planificarea probelor de concurs pentru postul 31 Asistent universitar pe perioadă determinată, Departamentul de Inginerie Electrică


14 septembrie 2021- rezultatul concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică, poziția nr. 20 din statul de funcții

14 septembrie 2021- rezultatul concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică, poziția nr. 22 din statul de funcții
14 septembrie 2021- rezultatul concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică, poziția nr. 32 din statul de funcții

14 septembrie 2021- rezultatul concursului organizat de Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management, poziția nr. 21 din statul de funcții

septembrie 2021 - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management, anunţă scoaterea la concurs a disciplinelor din posturile didactice vacante din Statul de funcţii pentru anul academic 2021-2022, în vederea ocupării lor cu cadre didactice avȃnd funcţia de Șef lucrǎri asociat.


septembrie 2021 - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, anunţă scoaterea la concurs a disciplinelor din posturile didactice vacante din Statul de funcţii pentru anul academic 2021-2022, în vederea ocupării lor cu cadre didactice avȃnd funcţia de șef de lucrări asociat, asistent universitar asociat și asistent asociat invitat.


septembrie 2021 - Tematică şi Bibliografie pentru concursul pe perioadă determinată pentru postul 32 Asistent universitar din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică


septembrie 2021 - Departamentul de Inginerie Electrică, anunță scoaterea la concurs a disciplinelor din posturile didactice vacante din Statul de funcţii pentru anul academic 2021 – 2022, în vederea ocupării lor cu cadre didactice avȃnd funcţia de Șef lucrǎri asociat / asistent universitar asociat.

3 martie 2021- rezultatul  concursului organizat de Departamentul Inginerie Electrică


ianuarie 2021 - concurs organizat de Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației


21 ianuarie 2021- rezultatul  concursului organizat de Departamentul de Electronică și Telecomunicații

ianuarie 2021- concurs organizat de Departamentul de Electronică și Telecomunicații

septembrie 2020 - concurs organizat de Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management


septembrie 2020 - concurs organizat de Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației

septembrie 2020 - concurs organizat de Departamentul de Inginerie Electrică


septembrie 2019 - concurs organizat de Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației


septembrie 2019 - concurs organizat de Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management

Procedura IETI pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul Facultăţii (aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 03.12.2018 și depusă spre aprobare Senatului Universității din Oradea pentru ședința din 17.12.2018) - varianta MS Word (.doc)