Decan

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN

Prodecani

conf.dr.ing. Eugen Ioan GERGELY
conf.dr. Liviu MOLDOVAN

Directori de departamente

Prof.univ.dr.ing. TRIP Nistor Daniel - Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Conf.univ. dr.ing. Mirela PATER - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI - Departamentul de Inginerie Electrică

Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof.univ.dr.habil. Ioan Mircea GORDAN - Decan
Conf. univ. dr. ing. Eugen GERGELY - Prodecan
Conf. univ. dr. Liviu MOLDOVAN - Prodecan
Prof.univ.dr.ing. Helga Maria SILAGHI – Director de departament
Conf.univ.dr.ing. Alexandrina Mirela PATER – Director de departament
Prof.univ.dr.ing. Nistor Daniel TRIP – Director de departament
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI – Director de departament
Ş.l.dr.ing. Elisa Valentina MOISI
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC
Ş.l.dr.ing. Adrian Traian BURCA
Ş.l.ing.ec.dr. Liliana Doina MĂGDOIU
Ş.l.dr.ing. Mihaela Cornelia NOVAC
Student Cătălin Florin CĂTĂLAN, TI anul II
Student Cristina Nicoleta POP, AIA anul III
Student Flavia Marina JOLDEŞ, SE anul II
Student Bogdan Radu PANTIŞ, RST anul III
Student Cătălin-Mihai-Denis BENCE,  IEDEEE anul III


Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în Senatul universitar al Universităţii din Oradea

Conf.univ.dr.ing. Livia Bandici
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC
Ş.l.dr.ing. Laura COROIU
Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA
Student Alin Cristian CÎNDEA – RST anul III