Decan

Conf.dr. ing. Eugen GERGELYProdecan

Conf.dr. Liviu MOLDOVAN

Directori de departamente

Prof.univ.dr.ing. Helga Maria SILAGHI - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Conf.univ.dr.inf. Elisa Valentina MOISI - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Ş.l.dr.ing. Mircea Nicolae ARION - Departamentul de Inginerie Electrică
Ş.l.dr.ing. Adrian Traian BURCA - Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof. univ. dr. habil. Francisc Ioan HATHAZI
Conf. univ. dr. ing. Eugen GERGELY
Conf. univ. dr. Liviu MOLDOVAN
Prof.univ.dr.ing. Helga Maria SILAGHI
Ş.l. dr. ing. Mircea Nicolae ARION
Conf. univ. dr. ing. Elisa Valentina MOISI
Ş.l. dr. ing. Adrian Traian BURCA
Prof. univ. dr. habil. Cristian GRAVA
Conf .univ.dr.ing. Alexandrina Mirela PATER
Conf. univ. dr. ing. ec. Liliana Doina MĂGDOIU
Conf. univ. dr. ing. Carmen Otilia MOLNAR
Ş.l. dr. ing. Simina-Maria COMAN
Student Andreea NOAGE, C anul II
Student Alex-David BULZAN, IEC anul III
Student Emanuela-Lois FOICA, AIA anul IV
Student Andreea Bianca DRAGOȘ, RST anul III
Student Mădălina - Ioana RAȚIU, IEDEEE anul I


Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în Senatul universitar al Universităţii din Oradea

Conf.univ.dr.ing. Livia Bandici
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC
Ş.l.dr.ing. Laura COROIU
Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA
Student Răzvan-Florin MAXIM, EM Anul I