Decan

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN

Prodecani

conf.dr.ing. Eugen Ioan GERGELY
conf.dr. Liviu MOLDOVAN

Directori de departamente

Prof.univ.dr.ing. TRIP Nistor Daniel - Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Conf.univ. dr.ing. Mirela PATER - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI - Departamentul de Inginerie Electrică

Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN - Decan
Conf. univ. dr. ing. Eugen GERGELY - Prodecan
Conf. univ. dr. Liviu MOLDOVAN - Prodecan
Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI – Director de departament
Conf.univ.dr.ing. Mirela PATER – Director de departament
Prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP – Director de departament
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI – Director de departament
Prof.univ.dr.habil. Alexandru GACSÁDI
Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA
Prof.univ.dr.ing. Cornelia GYÖRÖDI
Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI
Conf.univ.dr.ing. Darie ŞOPRONI
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NOVAC
Ş.l.dr.ing. Laura COROIU
Ş.l.ing.dr. Liliana MĂGDOIU
Stud. Andrei Vlad BERE – IV C
Stud. Pavel BEJAN – IV AIA
Stud. Dănuț Cătălin DOLOG – IV EM
Stud. Răzvan ZOȚ – IV IEDEEE
Stud. Raul Iulian JURCA – IV EA

Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în Senatul universitar al Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr.ing. Sorin CURILĂ - președinte
Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA - vicepreședinte
Prof.univ.dr.ing. Cornelia GYÖRÖDI
Conf.univ.dr.ing. Gianina GABOR
Stud. Alin Cristian CÎNDEA – student II RST