Decan

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN

Prodecani

conf.dr.ing. Eugen Ioan GERGELY
conf.dr. Liviu MOLDOVAN

Directori de departamente

Prof.univ.dr.ing. TRIP Nistor Daniel - Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Conf.univ. dr.ing. Mirela PATER - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI - Departamentul de Inginerie Electrică

Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN - Decan
Conf. univ. dr. ing. Eugen GERGELY - Prodecan
Conf. univ. dr. Liviu MOLDOVAN - Prodecan
Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI – Director de departament
Conf.univ.dr.ing. Mirela PATER – Director de departament
Prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP – Director de departament
Conf.univ.dr.habil. Francisc Ioan HATHAZI – Director de departament
Prof.univ.dr.habil. Alexandru GACSÁDI
Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA
Prof.univ.dr.ing. Cornelia GYÖRÖDI
Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI
Conf.univ.dr.ing. Darie ŞOPRONI
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NOVAC
Ş.l.dr.ing. Laura COROIU
Ş.l.ing.dr. Liliana MĂGDOIU
Student Larisa-Roxana CHIȘ, C anul IV
Student Melinda Casandra MARIAN, EM anul III
Student Eveline ECSEDI, AIA anul IV
Student Roxana Georgiana NEMEȘ, IEDEEE anul IV
Student Cristian Florin TOMA, EA anul III


Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în Senatul universitar al Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr.habil. Cristian GRAVA
Prof.univ.dr.ing. Cornelia GYÖRÖDI
Prof.univ.dr.ing. Dan George TONȚ
Conf.univ.dr.ing. Gianina GABOR
Student Alin Cristian CÎNDEA – RST anul III