Lista finală a studenților care vor beneficia de cazare în anul universitar 2019-2020
Lista suplimentară a contestațiilor privind cazarea în anul universitar 2019-2020
Lista provizorie a studenţilor care vor beneficia de cazare în anul universitar 2019-2020

Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea în căminele studenţeşti, cazările au următorul calendar:

cazarea studenților din anii I de studiu - 27 septembrie 2019
cazarea studenților din anii II, anii V și anii VI de studiu - 28 septembrie 2019
cazarea studenților din anii III și anii IV de studiu - 29 septembrie 2019
toți studenții care nu și-au confirmat locul - 30 septembrie 2019 până la ora 12
cazarea studenților de pe listele de rezerve - 30 septembrie 2019 după ora 12