În domeniul fundamental "Științe inginerești", Facultatea IETI școlarizează la 15 programe de studii din 5 domenii:

Domeniul "Inginerie electrică"
Licență
Sisteme Electrice
Electromecanică
Inginerie Electrică și Calculatoare
Electromecanică - Beiuş
Masterat
Sisteme Avansate în Ingineria Electrică

Domeniul "Calculatoare și tehnologia informației"
Licență
Calculatoare
Tehnologia Informaţiei
Masterat
Management în Tehnologia Informaţiei

Domeniul "Ingierie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale"
Licență
Electronică Aplicată
Reţele şi Software de Telecomunicaţii
Masterat
Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii

Domeniul "Ingineria sistemelor"
Licență
Automatică şi Informatică Aplicată
Masterat
Sisteme Automate Avansate

Domeniul "Inginerie și management"
Licență
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic
Masterat
Management şi Comunicare în Inginerie