Departamentul de Inginerie Electrică
Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite
Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite