Inginerie electrică și calculatoare, înv. cu frecvență, 4 ani, 240 credite
        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2020-2021 anul 1

        Inginerie electrică și calculatoare - Fise de discipline 2020-2021 anul 2
Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2020-2021 anul 1
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2020-2021 anul 2
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2020-2021 anul 3
        Sisteme Electrice - Fise de discipline 2020-2021 anul 4
Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite
        Electromecanică - Fise de discipline 2020-2021 anul 1
        Electromecanică - Fise de discipline 2020-2021 anul 2
        Electromecanică - Fise de discipline 2020-2021 anul 3
        Electromecanică - Fise de discipline 2020-2021 anul 4
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management