NOU! (postat în 27 ianuarie 2020) ANUNȚUL selecției studenților beneficiari de mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020-2021


ERASMUS+

Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

Programul a început în anul 2014 şi continuă până în anul 2020.

Pentru informaţii legate de cadrul de organizare al programului se poate consulta pagina oficială a Comisiei Europene (click aici).

***
Studenții aflați la data selecției în afara țării în mobilitate Erasmus+, vor putea participa la selecție prin apel audio-video prin calculator.

Oferta de mobilităţi de studiu şi mobilităţi de plasament pentru anul universitar 2019-2020, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Regulamentul Universității din Oradea privind implementarea programului Erasmus+

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+

model AVIZ candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+
(doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI)

Documente necesare pentru dosarul* pentru interviul de selecţie
CV EUROPASS
- Scrisoare de intenţie - scrisoarea de intenţie conţine numele studentei/studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia/destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, semestrul în care se dorește a se efectua mobilitatea, domeniul mobilității şi motivarea dorinței pentru realizariea unei mobilităţi ERASMUS+.
- Copie după actul de identitate
- Atestat de competenţă lingvistică - atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar.
- Aviz candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+ (doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI) - vezi anunţul de organizare a interviului de selecţie indicat mai sus
- Dovezi de performanţă în pregătirea profesională (participare la concursuri, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)
* studenții care doresc să beneficieze de mai mult de o mobilitate, vor depune câte un dosar pentru fiecare mobilitate solicitată

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (în caz contrar, sau în lipsa unui atestat de competenţă lingvistică, se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).
***