Mobilităţi ERASMUS+  2015-2016

Anunt! În data de 26 octombrie 2015, ora 10.00, va avea loc la decanatul facultăţii (sala I-004) o selecţie suplimentara pentru mobilităţi Erasmus+, valabile pentru anul universitar 2015-2016.

Lista cu mobilitatile disponibile pentru anul universitar 2015-2016 poate fi accesată cu ajutorul următorului link: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri&structure=3 .

Dosarele de candidatura trebuie depuse la secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei până la data de 23 octombrie 2015, ora 12.00. Dosarul pentru interviul de selecţie trebuie să conţină următoarele documente: CV, scrisoare de intenţie, copia actului de identitate şi atestatul de competenţă lingvistică - vezi precizările de mai jos. Au prioritate la selecţia suplimentară studentii care adaugă la dosar acordul de studii semnat de universitatea la care doresc să efectueze mobilitatea.

* * *

Selecţia pentru bursele de mobilitate ERASMUS+

1. In data de 12.03.2015, ora 12.00, va avea loc Erasmus Open Doors in sala de conferinte a Bibliotecii Universitatii din oradea, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentari ale programului ERASMUS+ si ale unor experiente ale fostilor studentiErasmus - vezi si link-ul urmator: https://prezi.com/v_wyae249cr0/e2od/ .

2. Sesiunea de informare speciala pentru studentii de la Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei va avea loc in data de 17.03.2015, ora 14.00, amfiteatrul V202. La aceasta activitate va fi prezent un reprezentant de la Departamentul de Relatii Internationale al Universitatii din Oradea, respectiv dra Anca Cociuban, Promotor ERASMUS+.(afis de prezentare).

CV EUROPASS

Scrisoare de intenţie

Scrisoarea de intenţie conţine numele studentei / studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia / destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, domeniul mobilitatii şi motivarea realizarii unei mobilităţi ERASMUS+.

Copie după actul de identitate

Atestat de competenţă lingvistică

Atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar. La interviu, în lipsa acestui document din dosarul de candidatură, se va aplica o diminuare a punctajului pe baza căruia se stabilesc rezultatele procesului de selecţie.

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (în caz contrar se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).