Anunț cu privire la cazările pentru anul universitar 2019 - 2020


LISTA FINALĂ a studenţilor care vor beneficia de cazare în anul universitar 2018-2019

LISTA SUPLIMENTARĂ A CONTESTAȚIILOR privind cazarea în anul universitar 2018-2019

Lista provizorie a studenţilor care vor beneficia de cazare în anul universitar 2018-2019 și informații privind contestațiile


Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea în căminele studenţeşti, cazările au următorul calendar:

cazarea studenților din anii I de studiu - 27 septembrie 2018
cazarea studenților din anii II, anii V și anii VI de studiu - 28 septembrie 2018
cazarea studenților din anii III și anii IV de studiu - 29 septembrie 2018
toți studenții care nu și-au confirmat locul - 30 septembrie 2018 până la ora 12
cazarea studdenților de pe listele de rezerve - 30 septembrie 2018 după ora 12