Tematica şi bibliografia pentru proba 1 a examenului de finalizare a studiilor de licenţă:
REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 
ANEXA la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor
PROCEDURA operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor 

Formulare:
Formular cerere înscriere la examen de licență
Formular cerere înscriere la disertație
Formular copertă proiect de diplomă
Formular pagina de gardă proiect de diplomă
Formular copertă disertație
Formular pagina de gardă disertație
Formular tema proiectului
Formular tema disertației
Formular declarație de autenticita
Formular referat de apreciere a lucrării de finalizare

Măsuri de prevenire a plagiatului