REZULTATELE selecţiei studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS+ pentru anul 2020-2021


Situație dosare Erasmus+ depuse până la 14 mai 2020 ora 14


ANUNȚUL selecției studenților beneficiari de mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020-2021

NOUTATE: La selecția din 15 mai 2020, pentru anul academic 2020-2021, pot participa și studenții din anul IV (dacă vor urma anul viitor cursurile de masterat în cadrul facultății, atunci vor beneficia de mobilități, daca nu, nu)


ERASMUS+

Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

Programul a început în anul 2014 şi continuă până în anul 2020.

Pentru informaţii legate de cadrul de organizare al programului se poate consulta pagina oficială a Comisiei Europene (click aici).

***
Studenții vor trimite documentele necesare selecției la adresa de e-mail din anunț.

Oferta de mobilităţi de studiu şi mobilităţi de plasament pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Regulamentul Universității din Oradea privind implementarea programului Erasmus+

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+Documente necesare pentru înscrierea la selecție
CV EUROPASS
- Scrisoare de intenţie* - scrisoarea de intenţie conţine numele studentei/studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia/destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, semestrul în care se dorește a se efectua mobilitatea, domeniul mobilității şi motivarea dorinței pentru realizariea unei mobilităţi ERASMUS+.
- Copie după actul de identitate
- Atestat de competenţă lingvistică - atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar.
- Dovada avizului favorabil din partea persoanei responsabile de acordul de colaborare Erasmus cu instituţia unde doreşte să efectueze mobilitatea. Atenţie: acest aviz doar în cazul în care persoana responsabilă de acord este cadru didactic! Descarcă model AVIZ candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+ în format docpdf sau prin e-mail.
* studenții care doresc să beneficieze de mai mult de o mobilitate, vor transmite câte o scrisoare de intenție pentru fiecare mobilitate dorită

***